SPONSORZY:
Rada Rodziców Fundacja Czackiego

SPONSORZY:
Remington Panfil Exertum

PATRONI HONOROWI:
Miasto stołeczne Warszawa Młodzieżowa Rada m. st. Warszawy

PATRONI MEDIALNI:
Fabryka Zespołów Radio Kampus W ogóle

PATRONI MEDIALNI:
W jak Warszawa

SZKOŁY PARTNERSKIE:
Żmichowska Kopernik Słowacki cervantes

Regulamin zgłoszeń:
1. Czacki Second Stage (dalej nazywany „CSS”) jest imprezą charytatywną, odbywającą się 13 i 14 czerwca 2014 w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, mieszczącym się przy ulicy Polnej 5 w Warszawie.

2. Na koncercie mogą wystąpić wokaliści lub zespoły w skład których wchodzi minimum jeden uczeń warszawskiego liceum, absolwenci XXVII LO lub rodzina uczniów warszawskiej szkoły ponadgimnazjalnej.

3. W celu wystąpienia należy do dnia 1 kwietnia 2014 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej.

4. Wypełnienie i przesłanie formularza nie gwarantuje wystąpienia na deskach CSS.

5. Od momentu zgłoszenia zespołami zajmuje się sekcja STAGE, pełniąca rolę opiekuna wykonawców, której szef sprawuje funkcję dyrektora artystycznego koncertu CSS.

6. O zakwalifikowaniu do grona wykonawców decyduje sekcja STAGE po uprzednim przesłuchaniu przykładowych utworów nagranych i dostarczonych przez zespół/wokalistę.

7. W przypadku niedostarczenia własnego materiału (na podst. p. 6) oraz dużej ilości chętnych, organizatorzy mogą wyznaczyć, po uprzednim ustaleniu terminu, obowiązkowe przesłuchania. Niestawienie się na nie jest jednoznaczne z rezygnacją z procesu kwalifikacyjnego do grona wykonawców koncertu CSS 2014.

8. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia sprzętu muzycznego na przesłuchania.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania przesłuchań, w celu ich późniejszej analizy w trakcie procesu kwalifikacyjnego. Organizator nie ma obowiązku udostępniania nagrań wykonawcy. Nagrania z przesłuchań nie będą rozpowszechniane.

10. O zakwalifikowaniu decyduje głównie poziom wokalny oraz instrumentalny wykonawców zaprezentowany na przesłuchaniach lub na dostarczonych przez nich utworach. Jest on określany na podstawie subiektywnej opinii członków sekcji STAGE. Mogą oni odrzucić wykonawców, niespełniających ich oczekiwań, nie są zobowiązani do podania przyczyn nieumieszczenia wykonawcy na liście zakwalifikowanych.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezakwalifikowania zespołu ze względu na treści godzące w powszechnie respektowane wartości lub czyjeś wyznanie, narodowość, poglądy.

12. W przypadku zbyt dużej ilości nadesłanych zgłoszeń, z listy zakwalifikowanych odrzuceni zostaną wykonawcy zgłoszeni najpóźniej.

13. Line-up, czyli lista wykonawców, ustalany jest dopiero po przesłuchaniu wszystkich zespołów lub ocenie dostarczonych przez nich materiałów, stworzeniu listy zakwalifikowanych i ewentualnym usunięciu z niej najpóźniej zgłoszonych wykonawców.

14. Sekcja STAGE zastrzega sobie również możliwość usunięcia artysty z listy wykonawców koncertu CSS 2014 w przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z przedstawicielem zespołu/wokalistą.

15. Występ na deskach CSS nie może zająć dłużej niż 30 minut.

16. Wykonawca/zespół, umieszczony na liście wykonawców CSS 2014 ma obowiązek stawić się na próbie scenicznej w tygodniu koncertowym, dokładny termin ustalony będzie z organizatorami. W przeciwnym wypadku wykonawca nie będzie mógł wystąpić podczas koncertu CSS 2014.

17. Wszystkie indywidualne potrzeby odnośnie sprzętu lub czasu występu należy kierować do sekcji STAGE do dnia 2 czerwca 2014 r. Potrzeby realizowane będą w granicach możliwości organizatora. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy zapewnienia sprzętu lub preferowanego czasu grania.

18. Kontakt z wykonawcami sprawuje sekcja STAGE. Wszystkie bieżące informacje oraz aktualne ogłoszenia będą publikowane na stronie oraz przesyłane na maila wykonawcy, podanego podczas zgłoszenia. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekcją STAGE na maila: stage@koncertcss.pl.

19. Zgłaszając się do występu, artyści wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć oraz nagrań audio i video z koncertu w celach reklamowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883; rozdział 3, art. 23).

20. Koncert CSS 2014 jest imprezą szkolną. Na terenie koncertu obowiązują zasady zgodne ze Statutem XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

21. W kwestiach spornych decydujące zdanie ma Szef koncertu Czacki Second Stage 2014.

22. Naruszenie któregoś z punktów regulaminu może skutkować skreśleniem zespołu z listy wykonawców CSS 2014.

23. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.